Certifiering

På Levoplant är kvalitet vår första prioritet, såväl för våra produkter som för arbetsmiljön på våra anläggningar. Levoplant innehar certifiering enligt följande kvalitetsmärkning: